The path through the forest.
 1 person liked this photo
Views: 8211
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Kamnik Savinja Alps
Mountain: Goli vrh