The starting point.
 1 person liked this photo
Views: 14197
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Karawanks