On the saddle.
 0 people liked this photo
Views: 70
Country: Croatia, Slovenia
Mountain range: Karawanks
Mountain: Maceljska gora