The path through dwarf pines.
 1 person liked this photo
Views: 4756
Country: Slovenia
Mountain range: Kamnik Savinja Alps
Mountain: Vrh Korena