By the path.
 1 person liked this photo
Views: 822
Country: Slovenia
Mountain range: Kamnik Savinja Alps
Mountain: Vivodnik