We are ascending diagonally.
 0 people liked this photo
Views: 70
Country: Croatia
Mountain range: Adria islands
Mountain: Sveti Nikola