Ascending diagonally.
 0 people liked this photo
Views: 911
Country: Slovenia
Mountain range: Kamnik Savinja Alps
Mountain: Tolsti vrh