Ascending diagonally.
 1 person liked this photo
Views: 3411
Country: Slovenia
Mountain: Gradiška Tura