The path through dwarf pines.
 1 person liked this photo
Views: 21660
Country: Slovenia
Mountain range: Kamnik Savinja Alps