The path starts ascending.
 1 person liked this photo
Views: 12836
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Karawanks