The path on Veliki vrh.
 1 person liked this photo
Views: 13958
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Karawanks