Mountain pasture Planina Za skalo.
 0 people liked this photo
Views: 1358
Country: Slovenia
Mountain range: Julian Alps
Mountain: Travnik